Education:

          1999-2003     BA, Architecture. School of Civil Engineering and Architecture, Mongolian University of Science and Technology
          2005-2007     MA, Architecture. School of Civil Engineering and Architecture, Mongolian University of Science and Technology
          2009-2011     ME, Urban Engineering, School of Engineering, The University of Tokyo

Professional license:

         Since 2008     Professional Architect. МА-Б-08-100
         Since 2014     Professional Urban Planner MA-A-14-66

Professional Experience:

          2002-2005     Architect. "A-Sirius" Co.,Ltd. Ulaanbaatar, Mongolia
          2005-2007     Architect. "Artcon" Co.,Ltd. Ulaanbaatar, Mongolia
          Since 2009    Architect. AS + Partners
          Since 2011    Urban planner. AS + Partners

Work Experience:

          2002-2005     Architect. "A-Sirius" Co.,Ltd. Ulaanbaatar, Mongolia
          2007-2009     Architect. "Artcon" Co., Ltd. Ulaanbaatar, Mongolia
          Since 2011    Lecturer. School of Civil Engineering and Architecture, Mongolian University of Science and Technology, Ulaanbaatar, Mongolia

Professional Membership:

          Since 2005     Member of the Union of Mongolian Architects
          Since 2015     Member of the Committee of Architecture Education. ARCASIA

Skills:

          Concept design, hand drawing, sketching
          Technical drawings and CG visualization
          Research design and statistical analysis
          Documentation

Papers:

 1. Amgalan Sukhbaatar, Khishigjargal. 2016 "The relationship between travel behaviour and neighborhood characteristics", The Proceedings of The 10th Korea Mongolia joint Seminar on Civil and Environmental Engineering, 150-153
 2. Amgalan Sukhbaatar, Gonchigbat Ishjamts, Sugimoto. 2016, "Study on the current situation of traditional dwelling in Ulaanbaatar, Mongolia", National Institute of  Technology(NIT), Miyakonojo College Research Book, ISSN 0286-116X,14-18
 3. Amgalan Sukhbaatar, Noboru Harata, "The relationship between pedestrian perception and sidewalk environment, in case of the central area of Ulaanbaatar", 2016

Papers in Mongolian / Монгол хэлээр хэвлэгдсэн өгүүлэл:

 1. Б.Ундраа, С.Амгалан, "Улаанбаатар хотын орон зайн хувьсал өөрчлөлт", ШУТИС-ийн магистр, докторантын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл-2017, № 8/213, ISSN 1560-8794, 10/05/2017, 85-90
 2. С.Амгалан. 2016, "Архитектурын дизайн" хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, "Үр дүнд суурилсан боловсрол" дотоодод зохион байгуулсан ЭШХ-ын эмхэтгэл, 12/23/2016, 59-64
 3. Б.Нямгарам, С.Амгалан. 2016, "Улаанбаатар хотын XX зууны үеийн түүхэн дурсгалт барилга, байгууламжуудын архитектурын судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 92-100
 4. Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, ISSN 1560-8794, 5/20/2016, 83-91
 5. Бямбазаяа, С.Амгалан. 2016, "Барилгын дотоод орон зайд байгалийн гэрлийг нэмэгдүүлэх боломж", Барилга МН, 2016 оны 5 сар, №72, 5/2/2016, 70-73
 6. М.Уранцэцэг, С.Амгалан. 2015, "Урбан спорт ба хотын орон зай", "Монголын архитектур", №23, ISSN 814-957Х, 10/20/2015, 16-21
 7. Э.Тэмүүлэн, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын орон сууцны барилгын нүүр талын өнгөний хэрэглээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №15/162, ISSN 1560-8794, 11/12/2014, 173
 8. Г.Энхчимэг, С.Амгалан. 2014, "Нарны шууд тусгалгүй барилгын гэрэлтүүлэг", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 08/155 , 5/20/2014, 88-94
 9. Э.Мөнх-Эрдэнэ, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Улаанбаатар хотын гудамж дагуух явган зорчигчийн зам талбайн аюулгүй байдлын архитектур төлөвлөлтийн судалгаа", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл, №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014, 15
 10. Э.Болорцэцэг, А.Өэлүн, С.Амгалан. 2014, "Гэр сууцны бүсийн нийтийн эзэмшлийн задгай орон зай ба иргэдийн хэрэгцээ", ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/155, ISSN1560-8794, 5/11/2014,12
 11. Ж.Энхтулга, С.Амгалан, А.Өэлүн. 2013, "Орон сууцны барилгын хүүхдийн өрөөний шуугианы бохирдлын хэм хэмжээг орчны нөлөөллөөс хамааруулан тогтоох судалгаа", Магистрант, докторантын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №8/141, ISBN 1560-8794, 5/20/2013, 125-130
 12. С.Амгалан. 2012, "Улаанбаатар хотын төвийн хэсгийн явган зорчих очин ба түүний талаарх явган зорчигчдын ойлголт хоорондын хамаарал", "Барилга МН" сэтгүүл
 13. С.Амгалан. 2012, “A.AR303 Архитектурын дизайн -1” хичээлийн сургалтын арга зүйг шинэчлэх арга зам, ШУТИС-ийн эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл № 7/123, 3/16/2012, 89-95

Book / Хэвлэл:

 1. С.Амгалан. "Токио хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, ISBN: 978-99978-1-042-7, "Интерпресс" ХХК, 7/2017, 200, 16.3 х.х
 2. С.Амгалан. "Парис хотын өнгөрсөн, одоо, ирээдүй" ном, "Интерпресс" ХХК, 9/2016, 97, 8.0 х.х
 3. Д.Сүнжидмаа, С.Амгалан ба бусад зохиогчид. "Ногоон барилга" сурах бичиг, "Тотал пресс" ХХК, 9/18/2014, 196
 4. Хелмут Ботт, "Хотжихуйн онол ба амьдрах орчин" номын редакци, DDC.720. Г-531, ISNB. 978-999, "Bitpress" ХХК, 10/10/2014, 50 х.х
 5. Ж.Гомбо, "Хот төлөвлөлтийн үндэс" номын редакци, Улаанбаатар,11/29/2013,350

Building code / БНбД:

 1. Ж.Гэрэлхүү, А.Өэлүн, С.Амгалан. "Орон сууц, олон нийтийн барилгын хашлага бүтээцийн дуу тусгаарлалт", БД 23-104-13, Монгол Улсын Барилга Хот байгуулалтын яам, 10/13/2013, 52

Course:

 1. A.AR206 Urban planning 1 / Lecture
 2. A.AR305 Urban design studio / Studio

Summer school / Workshop:

 1. "Ger vs. Skyscraper 2011" / June 2011 / Technical University of Dresden, Mongolian University of Science and Technology
 2. "Urban design studio" / Jun. 2013, Aug. 2014 / Toyo University, Mongolian University of Science and Technology
 3. "Ulaanbaatar, Paris Architecture and Urban design atelier" / Sept. 2013, 2014, 2015, 2016 / Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Paris La Villette, Mongolian University of Science and Technology
Create a Free Online Portfolio